Βάση Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής

H πρώτη που δημιουργείται στην Ελλάδα, με σκοπό την καλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την παροχή εκπαιδευτικής στήριξης στους καθηγητές αλλά και τους φοιτητές φυσικής αγωγής που προβληματίζονται και έχουν την διάθεση να προσφέρουν στους μαθητές με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα πλαίσια της τυπικής ή ειδικής τάξης.

English Version (available soon)

Εισαγωγή

Προσεγγίζοντας αυτή την βάση πληροφοριών, ο γυμναστής είναι σημαντικό αρχικά να κατανοήσει ότι η ειδική φυσική αγωγή, όπως και η ειδική αγωγή γενικότερα, δεν αποτελεί πλέον υπόθεση των λίγων εκπαιδευτικών που νομοτελειακά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ειδικά περιβάλλοντα.Το γεγονός ότι στα τυπικά σχολεία φοιτούν μαθητές που στην πλειοψηφία τους δεν παρουσιάζουν κινητικές, νοητικές, συναισθηματικές ή αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά που στο περιβάλλον του τυπικού σχολείου υστερούν κατά κάποιο τρόπο στην ικανότητά τους να συμμετέχουν και να επωφελούνται από το μάθημα της φυσικής αγωγής σε σύγκριση με τους άλλους.Τα παιδιά αυτά ήταν πάντοτε εκεί και σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζουν να περιμένουν τον κατάλληλο καθηγητή φυσικής αγωγής που με τις γνώσεις και το ενδιαφέρον του θα τα βοηθήσει ουσιαστικά και θα τα κάνει να αγαπήσουν την άσκηση.
Επιπρόσθετα, στην σύγχρονη παιδεία που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις τυπικές τάξεις αποτελεί μονόδρομο σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και το κύριο εκπαιδευτικό ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες.Στο άμεσο μέλλον, η γνώση θεμάτων ειδικής αγωγής θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού που είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών της τάξης του. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η συγκεκριμένη βάση πληροφοριών αποσκοπεί να προσφέρει τα μέγιστα.
Σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές – φοιτήτριες της ειδικότητας μέσα από αυτήν την βάση πληροφοριών, καλούμε κάθε καθηγητή και φοιτητή φυσικής αγωγής να συμμετέχει ενεργά καταθέτοντας πλάνα μαθημάτων και επικοινωνώντας μέσω του forum, πάντοτε με αντικείμενο την ειδική φυσική αγωγή.Απαιτείται μόνο λίγη φαντασία και όρεξη για αναζήτηση υλικού από το internet ή τα προσωπικά αρχεία του καθενός. 

Κοκαρίδας Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής
"Ασκηση σε Ατομα με Αναπηρίες"

Βάση Πληροφοριών

Στην ενότητα «Βάση πληροφοριών» αναφέρονται επιγραμματικά βασικές έννοιες που αφορούν την ειδική φυσική αγωγή καθώς και ορισμοί αντιπροσωπευτικών αναπηριών/ ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με τις αντίστοιχες προσαρμογές άσκησης ανά αναπηρία (Κοκαρίδας, Δ., 2016).
Διαβάστε περισσότερα...

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή η γραπτή έκθεση-αξιολόγηση που ο καθηγητής φυσικής αγωγής συντάσσει και υλοποιεί προκειμένου να συναντήσει τις μοναδικές ανάγκες του εκάστοτε ατόμου με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Διαβάστε περισσότερα...

Πλάνα Μαθημάτων

Στην ενότητα «Πλάνα Μαθημάτων» περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά πλάνα μαθημάτων που δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές και φοιτήτριες της ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με νέα πλάνα να προστίθενται συνεχώς.
Διαβάστε περισσότερα...

Βάση Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής  - Adapted Physical Education Information Base - 2019-2020